Synonimy.Info.pl
synonim kinematograficzny

odm. kinematograficzny, kinematograficzna, kinematograficzną, kinematograficzne, kinematograficznego, kinematograficznej, kinematograficznemu, kinematograficzni, kinematograficznie, kinematograficznych, kinematograficznym, kinematograficznymi, niekinematograficzna, niekinematograficzną, niekinematograficzne, niekinematograficznego, niekinematograficznej, niekinematograficznemu, niekinematograficzni, niekinematograficznie, niekinematograficzny, niekinematograficznych, niekinematograficznym, niekinematograficznymi