Synonimy.Info.pl
synonim eksploatator

odm. eksploatator, eksploatatora, eksploatatorach, eksploatatorami, eksploatatorem, eksploatatorom, eksploatatorowi, eksploatatorów, eksploatatory, eksploatatorze, eksploatatorzy