Synonimy.Info.pl
synonim dyskomfort

odm. dyskomfort, dyskomforcie, dyskomfortach, dyskomfortami, dyskomfortem, dyskomfortom, dyskomfortowi, dyskomfortów, dyskomfortu, dyskomforty