Synonimy.Info.pl
synonim ochotny

odm. ochotny, nieochotna, nieochotną, nieochotne, nieochotnego, nieochotnej, nieochotnemu, nieochotni, nieochotnie, nieochotny, nieochotnych, nieochotnym, nieochotnymi, ochotna, ochotną, ochotne, ochotnego, ochotnej, ochotnemu, ochotni, ochotnie, ochotnych, ochotnym, ochotnymi