Synonimy.Info.pl
synonim golkiper

odm. golkiper, golkipera, golkiperach, golkiperami, golkiperem, golkiperom, golkiperowi, golkiperów, golkipery, golkiperze, golkiperzy