Synonimy.Info.pl
synonim Resztki

odm. resztka, resztce, resztek, resztkach, resztkami, resztką, resztkę, resztki, resztko, resztkom